Схема вирощування елітного насіння зернових культур

схема вирощування елітного насіння зернових культур
Компанія проводить ротацію рослин із різною глибиною вкорінення, що покращує структуру ґрунту. Соснова гілка розташована ліворуч і складається з 17 менших гілочок, розміщених з низу до верху у такій послідовності: 3:2:3:2:3:1:3. Кожні з трьох менших гілочок, крім верхніх, зображені з одною шишкою. Три з останніх 4-х років характеризувалися подовженим періодом осінньої вегетації, що зумовило інтенсивний розвиток хвороб озимих зернових — кореневих гнилей, борошнистої роси, септоріозу листків, сітчастої плямистості (на ячмені). Тому необхідно бути готовим до раннього внесення фунгіцидів. Компанія широко впроваджує у виробництво сорти селекції ІФРГ НАН України, які домінують у посівах озимої пшениці.Активність співробітництва між Компанією та Інститутом з року в рік зростає. Про­те чи ви­ро­щу­ва­ти­муть її фер­ме­ри — за­ле­жить тіль­ки від дер­жа­ви» пше­ни­ці. Обприскування проти шкідників проводять, коли їх чисельність перевищує межу економічної шкодочинності.


Можна стверджувати, що галузь насінництва в майбутньому буде відігравати ключову роль у збільшенні виробництва зернових культур, що позначиться на кількісних та якісних параметрах виробленої зернової продукції. Наша команда готова допомогти Вам у досягненні найкращих результатів. Адже, якщо взя­ти деякі ві­до­мі транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії, то там у роз­ви­ток на­у­ки що­рі­чно вкла­да­ють стіль­ки ко­штів, скільки при­бли­зно становить бю­джет Укра­ї­ни. Аж ні­як не мо­жна по­рів­ня­ти з ти­ми ко­пій­ка­ми, що ви­ді­ля­ють на українську се­ле­кцію! Норми якості озимих зернових культур Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» регулює майнові та немайнові відносини між виробниками та власниками сорту, пов’язані з необхідністю захисту прав на сорти рослин. Висівати овес треба в перші дні польових робіт, коли грунт досягне фізичної стиглості, одночасно або зразу після сівби ярої пшениці, яриці і ячменю. Головним елементом герба Володарського району є зображення берла давньоруських князів, зокрема Володаря Ростиславовича, з ім’ям якого найбільш імовірно можна пов’язати назву населеного пункту Володарка, а прапора — хрещатий розподіл його на 4 частини.

Види культур, що вирощуються – Підбір видів культур, що вирощуються проводиться шляхом узагальнення даних, одержаних із фермерських господарств, бізнес планів та стратегії головного офісу на звітний період. Однак це да­ле­ко не всі пе­ре­ва­ги ці­єї куль­ту­ри. До­ве­де­но ви­со­ку цін­ність го­ро­ху як по­пе­ре­дни­ка. Ротація культур – Агрономи використовують ротацію культур, щоб скористатися ефектом синергії, який виникає при посадці однієї культури після збирання врожаю іншої. При проростанні насіння вбирає 60-65% води від власної маси. Обробіток грунту такий, як і під інші рані ярі культури (див. «яра пшениця»). Удобрення Добре використовує післядію органічних добрив. Спасибі за нагороду – це честь для нашого інституту», – зазначив Віктор Кириченко.

Похожие записи: